O nas

ŻURAWIE BPRZ Sp. z o.o. w Białymstoku działa na szeroko rozumianym rynku budownictwa. Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • świadczenie usług wynajmu (wraz z obsługą operatorską) żurawi wieżowych,
 • usługi montażu i demontażu żurawi wieżowych,
 • naprawa i serwisowanie żurawi wieżowych,
 • usługi żurawiami samochodowymi,
 • produkcja zawiesi linowych.

Posiadamy uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do remontów kapitalnych żurawi wieżowych szynowych i stacjonarnych, suwnic oraz do produkcji zawiesi linowych.

Spółka ŻURAWIE BPRZ zorientowana jest na obsługę rynku lokalnego, tj. województwo podlaskie oraz warmińsko-mazurskie ze szczególnym uwzględnieniem miast: Białystok, Suwałki, Łomża, Ełk. W ponad 50-letniej nieprzerwanej działalności na rynku usług budowlanych Spółka wyrobiła sobie powszechnie znaną i pozytywnie postrzeganą markę w zakresie usług sprzętowych.

Głównymi odbiorcami naszych usług są przedsiębiorstwa deweloperskie. Z niektórymi z nich współpracujemy od kilkunastu lat. Jest to zasługą wieloletniego doświadczenia w branży i dobrych relacji z klientami kadry zarządzającej kontaktami z klientami. Szacunkowy udział naszej firmy w rynku kształtuje się na poziomie ok. 45%.

W pozytywnych ocenach klientów naczelne miejsca zajmują:

 • kadra menadżerska z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży i zbudowanymi relacjami biznesowymi,
 • doświadczenie operatorów maszyn (średni staż pracy wynosi ok. 30 lat),
 • samodzielne wykonywanie montażu/demontażu żurawi oraz ich naprawa i serwisowanie,
 • ugruntowana marka zapewniająca wysoką jakość, rzetelność i terminowość świadczonych usług

 

OBIEKT JEST MONITOROWANY

 • Administratorem systemu monitoringu jest: „Żurawie BPRZ” sp. z o.o. z siedzibą 15-691 Białystok, ul. Kleeberga 12, e-mail: rodo@bprz.pl.
 • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 dni od dnia nagrania za wyjątkiem, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, kiedy ów termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.