Wynajem żurawi wieżowych

Świadczymy usługi wynajmu (wraz z obsługą operatorską oraz montażem/demontażem) żurawi wieżowych różnego typu.

Posiadamy rozbudowany własny park maszynowy pozwalający na obsługę większości inwestycji.

W skład naszego parku maszynowe wchodzą następujące typy żurawi:

Typ żurawia
wieżowego
Maksymalna
(w wersji podstawowej)
wysokość podnoszenia
Hmax
Maksymalna długość
wysięgnika
Rmax
Ciężar maksymalny
Qmax
Ciężar minimalny
Qmin
Pobierz
Górnoobrotowe
Liebherr 71 EC40,5 m45,0 m5600 kg1500 kgPDF
Liebherr 90 EC49,5 m50,0 m6000 kg1350 kgPDF
Liebherr 112 EC47,5 m55,0 m8000 kg1550 kgPDF
Liebherr132 EC68,0 m55,0 m8000 kg1700 kgPDF
Liebherr 180 EC61,4 m60,0 m10 000 kg2200 kgPDF
ŻB 75/10056,0m30,0m5500 kg2500 kg
Dolnoobrotowe
Liebherr K3230,0m1000m3500kg1000kgPDF
Liebherr K3536,0m800m4000kg725kgPDF

zobacz jak pracujemy na Facebook


W sprawie wynajmu żurawia wieżowego proszę o kontakt:

Radosław BańkowskiPiotr TyczyńskiJan Janczenia
+48 730 300 716
radoslaw.bankowski@bprz.pl
+48 785 855 855
piotr.tyczynski@bprz.pl
+48 500 124 291
jan.janczenia@bprz.pl