Usługi

ŻURAWIE BPRZ Sp. z o.o. w Białymstoku działa na szeroko rozumianym rynku budownictwa. Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • świadczenie usług wynajmu (wraz z obsługą operatorską) żurawi wieżowych,
  • usługi montażu i demontażu żurawi wieżowych,
  • naprawa i serwisowanie żurawi wieżowych,
  • usługi żurawiami samochodowymi,
  • produkcja zawiesi linowych.

Posiadamy uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do remontów kapitalnych żurawi wieżowych szynowych i stacjonarnych, suwnic oraz do produkcji zawiesi linowych.

Głównymi odbiorcami naszych usług są przedsiębiorstwa deweloperskie. Z niektórymi z nich współpracujemy od kilkunastu lat. Jest to zasługą wieloletniego doświadczenia w branży i dobrych relacji z klientami kadry zarządzającej kontaktami z klientami.

W skład naszego parku maszynowe wchodzą następujące typy żurawi:

  • wieżowy górnoobrotowy Liebherr 112 EC
  • wieżowy górnoobrotowy Liebherr 90 EC
  • wieżowy górnoobrotowy Liebherr 71 EC
  • wieżowy dolnoobrotowy ŻB 75/100
  • samochodowy 32 t