Kontakt

 

ŻURAWIE BPRZ Sp. z o.o.
ul. Gen. F. Kleeberga 12
15-691 Białystok
+48 85 653 02 02
 biuro@bprz.pl

 
WYNAJEM REMONTY / SPRZEDAŻ SERWIS / MONTAŻE
Piotr Tyczyński
+48 785 855 855
piotr.tyczynski@bprz.pl
Radosław Bańkowski
+48 730 300 716
radoslaw.bankowski@bprz.pl
Piotr Kłubowicz
+48 500 124 292
piotr.klubowicz@bprz.pl

NIP: 542-020-80-98
REGON: 000058198
KRS: 0000318905 Sąd Rejonowy dla m. Białystok XII Wydział Gospodarczy
 

UWAGA!! NASZ OBIEKT JEST MONITOROWANY

  • Administratorem systemu monitoringu jest: „Żurawie BPRZ” sp. z o.o. z siedzibą 15-691 Białystok, ul. Kleeberga 12, e-mail: rodo@bprz.pl.
  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 dni od dnia nagrania za wyjątkiem, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, kiedy ów termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.