Szkolenia na operatorów żurawia wieżowego

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu UDT do zdobycia uprawnień

operatora żurawia wieżowego.

Szkolimy na własnych żurawiach na terenie bazy sprzętowej

przy ul. Kleeberga 12 w Białymstoku.

Po zdanym egzaminie zapewniamy pracę w naszej firmie.


Warunki przystąpienia do kursu:

 • skończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • badania lekarskie

Cele kursu na operatora żurawi wieżowych:

 • przygotowanie kursantów do zdania egzaminu UDT na Operatora Żurawi Wieżowych IŻ
 • przygotowanie do pracy przyszłego operatora dźwigu, przekazanie mu umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w taki sposób, by w sposób bezpieczny i świadomy użytkował urządzenie oraz współpracował z hakowym sygnalistą i resztą pracowników

Program szkolenia:

 • wiedza na temat Urzędu Dozoru Technicznego
 • budowa żurawi
 • kwestie udźwigu i natężenia pracy
 • mechanika i elektryka żurawia
 • zawiesia i sprzęt pomocniczy
 • warunku bezpiecznej pracy oraz pracy w specyficznych warunkach
 • Współpraca z hakowym
 • konserwacja żurawia
 • BHP

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie w UDT kursant uzyskuje uprawnienia operatora żurawia wieżowego kat. IŻ, typ szybkomontujący lub górnoobrotowy (bez ograniczeń), w zależności od wybranego modułu szkolenia.Więcej informacji o kursach:
Radosław Bańkowski
+48 730 300 716
radoslaw.bankowski@bprz.pl