Historia firmy

Na podstawie Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych nr 288 z dnia 31 grudnia 1964 r. wydanego na mocy art. 4 ust. 1 Dekretu z dnia 26 października 1950 roku „O przedsiębiorstwach państwowych” (Dz. U. 1960 Nr 18 poz. 111) utworzone zostało z dniem 1 stycznia 1965 r. przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych. Przedsiębiorstwo otrzymało składniki majątkowe niezbędne do wykonywania nałożonych na przedsiębiorstwo zadań. Składniki majątku do wysokości 75% zostały przekazane przedsiębiorstwu nieodpłatnie w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. „w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych”. Organem założycielskim dla Przedsiębiorstwa, był Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, natomiast bezpośredni nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa, sprawowało Białostockie Zjednoczenie Budownictwa. Organem zarządzającym był Dyrektor przedsiębiorstwa.

__________

Decyzją Wojewody Białostockiego nr GG.VIII.7228 – 33/384/91, z dnia 14 października 1991 r. Przedsiębiorstwo nabyło prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 47.945 m2 (obecnie 24.873 m2), położonego w Białymstoku przy ul. Szosa Północno – Obwodowa 94 (obecnie ul. Gen. F. Kleeberga 12) oraz nieodpłatne prawo własności budynków i urządzeń znajdujących się na tym gruncie.

Lata 70. i 80. XX wieku to okres największej świetności przedsiębiorstwa. BPRZiMB było praktycznie monopolistą w dziedzinie wynajmu żurawi i maszyn budowlanych na rynku białostockim. Nasze żurawie pracowały m.in. na białostockich osiedlach:

  • ANTONIUK
  • DZIESIĘCINY
  • PIASTA
  • CENTRUM II
  • SŁONECZNY STOK
  • ZIELONE WZGÓRZA
  • LEŚNA DOLINA.

Pracowały także na terenie północno-wschodniej Polski w miastach takich jak: Suwałki, Augustów, Ełk, Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

fot. budowa Hotelu Orbis w Białymstoku z naszym żurawiem Potain, ok. 1980r.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa z dniem 1 stycznia 2009 roku BPRZiMB zostało przekształcone w spółkę pod nazwą:

Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych

i Maszyn Budowlanych Spółka z o.o.

100% udziałów w Spółce posiadał Skarb Państwa.

__________

W dniu 1 marca 2012 r. Skarb Państwa sprywatyzował Spółkę. Dzięki temu możliwa była większa elastyczność w zarządzaniu Spółką. Spółka uzyskała środki pozwalające na przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji organizacyjnej i sprzętowej. Zlikwidowano nierentowne działy ograniczając się do niewielkiego przedsiębiorstwa skupionego przede wszystkim na usługach wynajmu żurawi. Proces racjonalizacji zatrudnienia i modernizacji parku maszynowego trwa nadal.

Od dnia 1 sierpnia 2013 r. Spółka zmieniła nazwę na:

ŻURAWIE BPRZ sp. z o.o.